Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje o możliwości składania wniosku o wypłatę dodatku osłonowego od 01 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski można pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy, ul. Stawiskowska 10, w godzinach pracy Ośrodka.

wniosek_o_dodatek_oslonowy_2024.pdf