Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa : https://powiatlomzynski.pl/index.php?wiad=4219