Informacja o aktualnych zasadach udzielania w 2023 roku nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji : https://powiatlomzynski.pl/index.php?wiad=4215