Trzeci kwartał 2023 roku  w Dziennym Domu „Senior +” charakteryzował się różnorodnością wydarzeń i zajęć.

      Wśród nich najważniejsze były obchody 50-lecia Gminy Piątnica, w których nasi podopieczni aktywnie uczestniczyli. Z tej okazji seniorzy piekli ciasta  na rozpoczęcie tejże imprezy, szyli kotyliony oraz prowadzili zajęcia kreatywne dla najmłodszych  w Piątnicy i na pikniku rodzinnym w Dobrzyjałowie.

      Ponadto, jak co roku nasze panie przygotowały słodki poczęstunek dla uczestników Biegu Pamięci Września odbywającym się na fortach w Piątnicy.

      Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo seniorów zostało również zorganizowane w naszym budynku  szkolenie o tematyce przemocy wobec osób starszych. Szkolenie to prowadzone  było przez Fundację Projekt Starsi z Warszawy, a brali w nim udział zarówno nasi podopieczni jak i seniorzy z Klubu Seniora  z Wizny.

      Na początku września gościliśmy u nas Pana Zbigniewa Brzezińskiego, który przedstawił nam wzruszający montaż słowno-muzyczny upamiętniający  tragiczne wydarzenia związane z wybuchem drugiej wojny światowej.

      Pomimo napiętego grafiku znalazł się również czas na wycieczkę w Bieszczady podczas, której  wspólnie zwiedziliśmy m.in.: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, zaporę na Solinie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz kilka punktów  turystycznych w Lublinie.

      W tym też kwartale  obchodziliśmy urodziny kilu naszych uczestniczek i uczestników, które były okazją do podtrzymania i budowania serdecznych relacji w grupie.

      Poza wyżej wymienionymi zajęciami, odbywały się także  warsztaty twórcze wśród nich lepienie z gliny, kulinarne bazujące na sezonowych produktach, edukacyjne i gimnastyczne.