Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023. Nabór wniosków

Głównym celem Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023 jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są następujące osoby:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

Terminy naboru wniosków

 • do 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu) - gminy/powiaty składają wnioski do wojewody
  • do 25 listopada 2022 r. - wojewoda przekazuje Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej listę rekomendowanych wniosków
  • do 9 grudnia 2022 r. – ministerstwo weryfikuje i zatwierdza wniosek złożony przez wojewodę

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

UWAGA! 

          W związku z zaistniałą sytuacją oraz w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa naszych klientów, jak również pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy informujemy, iż  zmieniają się zasady funkcjonowania ośrodka, który od dnia 25.01.2022 r. do dnia 28.02.2022 r. przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu się telefonicznie  86 215-21-10, 86 215 10 14.

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy ośrodka pozostają na swoich stanowiskach pracy realizując swoje obowiązki unikając bezpośredniego kontaktu.

W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki z pracownikami ośrodka można kontaktować się:                                           

 • telefonicznie pod numerem telefonu 86 215-21-10, 86 215 10 14
 • elektronicznie pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • za pośrednictwem platformy e-puap gov.pl,
 • bądź też przez wrzucenie wniosku w zamkniętej kopercie do skrzynki umieszczonej przy wejściu do ośrodka. W celu ułatwienia kontaktu prosimy, aby we wniosku podany był dokładny adres zamieszkania jak również aktualny numer telefonu
 • telefoniczna pomoc przy wypełnianiu wniosków o świadczenia rodzinne, tel. 86 215-21-10, 86 215 10 14

 

Pracownicy socjalni

 

telefoniczna pomoc przy wypełnianiu wniosków o dodatki osłonowe

 

Rejon I    tel. 789 340 079 :

Budy Czarnockie, Marianowo, Stary Cydzyn, Nowy Cydzyn, Murawy, Kisielnica, Górki Sypniewo, Górki Szewkowo, Budy Mikołajka, Dobrzyjałowo, Kobylin

 

 

Rejon II    tel.789 378 368 :

Kownaty, Olszyny, Olszyny Kolonia, Choszczewo, Guty, Kałęczyn, Taraskowo, Truszki, Wiktorzyn, Wyłudzin, Wyrzyki, Zabawka, Żelechy, Rządkowo, Elżbiecin

 

Rejon III   tel. 789 340 067 :

Drozdowo, Kalinowo, Kosaki, Krzewo, Nowe Krzewo, Niewodowo, Rakowo Boginie, Rakowo Czachy

 

Rejon IV    tel. 789 286 171 :

Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska, Czarnocin, Pęza, Drożęcin Stary, Drożęcin Lubiejewo, Nagórki, Jeziorko, Motyka, Poniat

 

          Dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców, także tych najmłodszych bardzo prosimy o pozostanie w domach i ograniczenie wyjść na zewnątrz. 

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności – omijanie miejsc, gdzie przebywa większa liczba osób, częste mycie rąk, zachowanie podstawowych zasad higieny.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.