Program Wieloletni „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020

Projekt współfinansowany ze środków Programu wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020

Edycja 2015 jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki:

Całkowita wartość : 315 124,87 zł Dofinansowanie : 252 099,44 zł

 

Edycja 2016 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR”

Całkowita wartość : 142 035,62 zł Dofinansowanie : 47 345,21 zł

 

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015 – 2020

Projekt współfinansowany ze środków Programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020

 

Edycja 2017 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”

Całkowita wartość : 178 523,92 zł Dofinansowanie : 58 555,85 zł

 

Edycja 2018 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”

Całkowita wartość : 180 473,71 zł Dofinansowanie : 72 000 zł

 

Edycja 2019 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”

Całkowita wartość : 180 000 zł Dofinansowanie : 72 000 zł

 

Edycja 2020 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”

Całkowita wartość : 180 000 zł Dofinansowanie : 72 000 zł

 

 

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021 – 2025

Projekt współfinansowany ze środków Programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025

 

Edycja 2021 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+”

Całkowita wartość : 192 000 zł Dofinansowanie : 85 440 zł

 

Edycja 2022 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+”

Całkowita wartość : 190 190,79 zł Dofinansowanie : 75 950,79 zł

 

Edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+”

Całkowita wartość : 192 000 zł Dofinansowanie : 72 000 zł