Potrzebujesz rady? Masz kłopoty z dzieckiem? Masz problemy w zorganizowaniu opieki dla dziecka po szkole?  Z powodu swojej choroby nie możesz zapewnić dziecku odpowiedniej pomocy? Dziecko ma problemy w kontaktach z rówieśnikami? Jesteś w trakcie rozwodu, a dzieci to bardzo przeżywają? Poinformowano cię, że nieodpowiednio zajmujesz się dziećmi i grozi ci ich odebranie oraz umieszczenie w rodzinie zastępczej?

 

Warto wtedy poszukać pomocy!

 

Asystent rodziny pracujący w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

 

W czasie wspólnych spotkań z członkami rodziny:

  • pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc;
  • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców;
  • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny;
  • pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe;
  • doradza jak prawidłowo zarządzać pieniędzmi;
  • informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka;
  • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe;
  • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji;
  • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę.
  • realizuje zadania określone w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” .

 

Kobiety i rodziny, które oczekują narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takie dziecko i będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”.

 

Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.