Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy

w dniu 14 sierpnia 2023 r. jest nieczynny.

 W dniu 14 lipca br. od godziny 9:00 pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy wydają artykuły spożywcze w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kownatach.

Artykuły spożywcze są wydawane mieszkańcom gminy Piątnica, w związku  z przystąpieniem do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-202 Podprogram 2021 plus.

Organizacją partnerską regionalną dostarczającą żywność / wydającą żywność jest Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarządu Okręgowego w Łomży.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy składa podziękowania za bezinteresowną pomoc w obliczu nieszczęśliwego zdarzenia, które dotknęło jednego z mieszkańców gminy Piątnica.

W szczególności chcemy podziękować:

  1. Firmie „Błysk” z Łomży, za nieodpłatne udostępnienie kontenera niezbędnego do uporządkowania posesji,
  2. Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Piątnica,
  3. Rodzinie,
  4. Mieszkańcom miejscowości,

za chęć niesienia wsparcia i  współdziałania w zakresie uprzątnięcia posesji naszego mieszkańca.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje, że w dniu 14 lipca 2023 r. w siedzibie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Kownatach 85, 18-421 Piątnica będą wydawane paczki żywnościowe z Programu „ Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.